KaJo's gelooft dat de bescherming van de privacy op het Internet cruciaal is voor het vertrouwen van de internetgebruiker en voor het groeiend succes van het Internet als een dienstverlenend en commercieel medium. Daarom respecteren en beschermen wij uw privacy.

KaJo's zal de gegevens over haar bezoekers en/of klanten behandelen conform de Wet van 08/12/92 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Alle persoonlijke informatie die u aan KaJo's doorgeeft zal enkel gebruikt worden voor intern gebruik om uw vragen en/of bestellingen op een efficiënte manier te verwerken en voor onze eigen promoties. U heeft het recht tot inzage van deze gegevens en kan in voorkomend geval de rechtzetting ervan vragen.

KaJo's zal nooit persoonlijke of individueel te identificeren gegevens over haar bezoekers en/of klanten aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.